0977.658.230 Số 68A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cam Giá, Tp Thái Nguyên